Hoa tươi

Hoa Sinh Nhật

SN-067

Hoa Sinh Nhật

SN-066

Hoa Sinh Nhật

SN-065

Hoa Sinh Nhật

SN-064

Hoa Sinh Nhật

SN-063

Hoa Sinh Nhật

SN-062

Hoa Sinh Nhật

SN-061

Hoa Sinh Nhật

SN-060

Cây cảnh

CÂY CẢNH

KIM TIỀN NHỎ

CÂY ĐỂ BÀN

CDB-007

CÂY CẢNH

KIM HỔ

CÂY CẢNH

TRẦU BÀ XANH

CÂY CẢNH

TRƯỜNG SINH

CÂY CẢNH

XƯƠNG RỒNG

SEN ĐÁ/ XƯƠNG RỒNG

Sen đá (SD-001)

Phụ kiện trồng cây

40,000 
70,000 

Phân và đất

ĐÁ NHAM THẠCH SCORIA

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Kì Lân nhỏ

Phân và đất

PHÂN DƠI

60,000 

Phân và đất

PHÂN BÒ ĐÃ QUA XỬ LÝ

12,000 30,000 

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Hồng hạc

Thông tin hữu ích