Hoa tươi

Hoa Sinh Nhật

SN-067

Hoa Sinh Nhật

SN-066

Hoa Sinh Nhật

SN-065

Hoa Sinh Nhật

SN-064

Hoa Sinh Nhật

SN-063

Hoa Sinh Nhật

SN-062

Hoa Sinh Nhật

SN-061

Hoa Sinh Nhật

SN-060

Cây cảnh

CÂY THUỶ SINH

CDB-003

CÂY THUỶ SINH

KIM NGÂN THUỶ SINH

CÂY THUỶ SINH

CDB-002

SEN ĐÁ/ XƯƠNG RỒNG

Sen đá (SD-001)

CÂY THUỶ SINH

TS-004

CÂY THUỶ SINH

TS-002

Phụ kiện trồng cây

Phân và đất

PHÂN BÒ ĐÃ QUA XỬ LÝ

12,000 30,000 

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Nấm lùn

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Kì Lân nhỏ

35,000 
10,000 20,000 
70,000 

Phân và đất

ĐÁ NHAM THẠCH SCORIA

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Hồng hạc

Thông tin hữu ích