Hoa tươi

Hoa Sinh Nhật

SN-067

Hoa Sinh Nhật

SN-066

Hoa Sinh Nhật

SN-065

Hoa Sinh Nhật

SN-064

Hoa Sinh Nhật

SN-063

Hoa Sinh Nhật

SN-062

Hoa Sinh Nhật

SN-061

Hoa Sinh Nhật

SN-060

Cây cảnh

CÂY CẢNH

KIM TIỀN NHỎ

CÂY THUỶ SINH

CDB-004

CÂY ĐỂ BÀN

CDB-001

CÂY THUỶ SINH

KIM NGÂN THUỶ SINH

CÂY CẢNH

THANH SƠN

SEN ĐÁ/ XƯƠNG RỒNG

Xương rồng (XR-001)

CÂY THUỶ SINH

TS-003

Phụ kiện trồng cây

70,000 

Phân và đất

ĐÁ NHAM THẠCH SCORIA

60,000 

Phân và đất

ĐẤT SẠCH TRIBAT

15,000 30,000 

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Nấm lùn

35,000 
40,000 

Thông tin hữu ích