Hoa tươi

Hoa Sinh Nhật

SN-067

Hoa Sinh Nhật

SN-066

Hoa Sinh Nhật

SN-065

Hoa Sinh Nhật

SN-064

Hoa Sinh Nhật

SN-063

Hoa Sinh Nhật

SN-062

Hoa Sinh Nhật

SN-061

Hoa Sinh Nhật

SN-060

Cây cảnh

CÂY THUỶ SINH

CDB-003

CÂY THUỶ SINH

TS-002

CÂY THUỶ SINH

LAN Ý THUỶ SINH

CÂY THUỶ SINH

CDB-002

SEN ĐÁ/ XƯƠNG RỒNG

Sen đá (SD-001)

CÂY CẢNH

THANH SƠN

CÂY ĐỂ BÀN

CDB-006

Phụ kiện trồng cây

Phân và đất

ĐÁ NHAM THẠCH SCORIA

60,000 

Phân và đất

PHÂN BÒ ĐÃ QUA XỬ LÝ

12,000 30,000 

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Thú nhỏ

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Nấm đa sắc

Phân và đất

ĐẤT SẠCH TRIBAT

15,000 30,000 
35,000 

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Hồng hạc

Thông tin hữu ích