Hoa tươi

Hoa Sinh Nhật

SN-067

Hoa Sinh Nhật

SN-066

Hoa Sinh Nhật

SN-065

Hoa Sinh Nhật

SN-064

Hoa Sinh Nhật

SN-063

Hoa Sinh Nhật

SN-062

Hoa Sinh Nhật

SN-061

Hoa Sinh Nhật

SN-060

Cây cảnh

CÂY THUỶ SINH

CDB-002

SEN ĐÁ/ XƯƠNG RỒNG

Sen đá (SD-001)

CÂY THUỶ SINH

CDB-004

CÂY CẢNH

KIM TIỀN NHỎ

CÂY THUỶ SINH

CDB-008

Phụ kiện trồng cây

Phân và đất

ĐÁ NHAM THẠCH SCORIA

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Nấm đa sắc

60,000 

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Hồng hạc

Phụ kiện trồng cây

Vỏ đậu phộng

10,000 
10,000 20,000 

Thông tin hữu ích