Hoa tươi

Hoa Sinh Nhật

SN-067

Hoa Sinh Nhật

SN-066

Hoa Sinh Nhật

SN-065

Hoa Sinh Nhật

SN-064

Hoa Sinh Nhật

SN-063

Hoa Sinh Nhật

SN-062

Hoa Sinh Nhật

SN-061

Hoa Sinh Nhật

SN-060

Cây cảnh

CÂY ĐỂ BÀN

CDB-001

CÂY THUỶ SINH

CDB-002

CÂY CẢNH

THANH SƠN

CÂY THUỶ SINH

CDB-003

CÂY ĐỂ BÀN

CDB-006

CÂY THUỶ SINH

LAN Ý THUỶ SINH

Phụ kiện trồng cây

Phân và đất

PHÂN DƠI

60,000 

Phụ kiện trồng cây

Phân hữu cơ Tribat T-O

30,000 

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Nấm lùn

Phân và đất

ĐẤT SẠCH TRIBAT

15,000 30,000 
70,000 

Phụ kiện trồng cây

Đồ trang trí – Hồng hạc

10,000 20,000 

Thông tin hữu ích